Ontwikkelassessment

Ontwikkelassessment

Is deze medewerker klaar voor een volgende stap in zijn loopbaan?

 

Wat kan of moet deze manager verder ontwikkelen om ook de komende jaren optimaal toegerust te zijn voor deze positie?

 

Een van onze medewerkers functioneert in een aantal opzichten minder goed. Wat is de oorzaak en hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit verbetert?

 

Een ontwikkelassessment wordt vaak gebruikt om de precieze ontwikkelbehoefte van een individu/medewerker te bepalen. Wat zijn de kwaliteiten en de minder sterke punten of zelfs valkuilen? De behoefte om dit in kaart te brengen doet zich niet alleen voor bij carrièrestappen, maar ook wanneer iemand in zijn huidige baan ervaart dat zijn of haar talenten niet goed worden benut of in het functioneren tegen grenzen aanloopt. De uiteindelijk geformuleerde ontwikkeladviezen vormen vaak het startpunt voor verdere scholing, training of coaching.

Wat biedt een ontwikkelassessment van Kraanen De Groot u?

 

  • Een sparringpartner voor potentieelvragen en functioneringsproblematiek
  • Op maat gemaakte assessmentprogramma’s
  • Inzicht in sterke en minder sterke competenties
  • Inzicht in het ontwikkelpotentieel
  • Concrete ontwikkeladviezen

 

 

Wij realiseren ons dat hierbij gevoeligheden kunnen spelen. Wij hechten dan ook aan:

 

  • Een persoonlijke, respectvolle benadering
  • Empathie gecombineerd met zakelijke distantie
  • Integere werkwijze